- Porezni savjetnik - Porezni savjeti -  Porez na dohodak - Porez na dobit -  Porez na dodanu vrijednost - Porez na promet nekretnina - Posebni porezi - Računovodstveni savjeti - Obračun plaća i honorara - Računovodstvo poduzetnika - Porezna reforma

Domena se prodaje

PorezniSavjetnik.com

POŠALJI UPIT

PorezniSavjetnik.com

 

POreznisavjetnik.com je ekskluzivna premium* domena namijenjena:

1. knjigovodstvenim servisima
2. tvrtkama za porezno savjetovanje

KARAKTERISTIKE DOMENE:

Starost domene: >12 godina
TLD ekstenzija: .com
Ključne riječi: porezni savjetnik
Broj rezultata (Google): 62,800

Imate pitanje u vezi domene PorezniSavjetnik.com?
Pošaljite upit: info@stedas.hr 
Tel: 091 / 3210 664

********************

- Porezni savjeti
- Porez na dohodak
- Porez na dobit
- Porez na dodanu vrijednost
- Porez na promet nekretnina
- Posebni porezi
- Računovodstveni savjeti
- Obračun plaća i honorara
- Računovodstvo poduzetnika
- Računovodstvo neprofitnih organizacija

IzraČunajte plaĆu za 2017. godinu

Pomoću kalkulatora za izračun plaće možete izračunati svoju plaću u bruto ili neto iznosu, dobiti detaljniji izvještaj o doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te ostale doprinose na plaću.

Iznos bruto plaće

kn

Odbitak djeca

Odbitak uzdržavani članovi

Odbitak invalidnost

Prirez

Doprinosi

Izračunaj  

Više informacija na PoreznaReforma.com

Porezni savjetnik/Porezna savjetnica

Porezni savjetnik

Porezni savjetnik savjetuje pojedince i poduzeća u poreznim pitanjima. Proučava financijsko stanje stranke, izračunava poreznu stopu i pokušava pronaći zakonski dopuštene načine smanjenja poreznog opterećenja. Priprema povrate poreza i u ime stranke surađuje s poreznom upravom.

Potrebno obrazovanje

Formalno obrazovanje za zanimanje poreznog savjetnika ne provodi se u Republici Hrvatskoj. Odgovarajuće obrazovanje za obavljanje zanimanja se može steći na preddiplomskom i/ ili diplomskom sveučilišnom studiju prava i/ ili ekonomije.

U Republici Hrvatskoj pravo i ekonomija mogu se studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim formalnog obrazovanja i položenog državnog stručnog ispita, porezni savjetnik zbog složenosti poslova koje obavlja mora imati i neke dodatne osobine. Važno je da je elokventna osoba, razvijenih komunikacijskih vještina, jer je rad često vezan uz komunikaciju s drugim ljudima (strankama i/ili kolegama). Sposobnost analize velike količine informacija (porezni propisi) potrebna je kako bi složene porezne sustave znali rastumačiti na jednostavan način. Potrebna je vještina u radu s brojevima, dobro poznavanje poslovnog svijeta, sposobnost analitičkog mišljenja i dobra organizacija rada. Nužna je dobra moć koncentracije i dobar vid, zbog temeljitog pregledavanja sve potrebne dokumentacije. S obzirom na to da su porezni propisi podložni izmjenama i dopunama, nužno je redovno praćenje istih, te permanentno stručno usavršavanje.

Porezni savjetnik

Opis poslova

Glavni zadatak poreznog savjetnika je pojedincima i poduzećima pojasniti porezne zakone i složene sustave oporezivanja. Porezni savjetnik analizira račune i opće financijsko poslovanje stranke. Proučavanjem dokumentacije poreznih obveznika (poslovnih knjiga, računa i izvješća o financijskom poslovanju), izračunava odgovarajuću stopu poreza i doprinosa koje stranka mora plaćati poreznoj upravi. Također savjetuje pri traženju zakonski dopuštenih načina za snižavanje poreznih opterećenja, te priprema povrate poreza.

Pored navedenoga, zadatak je poreznog savjetnika praćenje i analiza informatičkih programa vezanih uz porez i doprinose, te davanje prijedloga za njihovo poboljšanje.

Najsloženije poslove u vezi s primjenom, obradom i analizom pitanja iz oblasti poreza i doprinosa obavlja viši porezni savjetnik (sa deset i više godina radnog staža u struci). On također organizira seminare za djelatnike ispostave, te za porezne obveznike, obilazi urede i ispostave radi uvida u stanje na terenu i davanja adekvatne pomoći u smislu rješavanja konkretnih problema, što je posebno izraženo u vrijeme podnošenja poreznih prijava.

Mogućnosti zapošljavanja

Porezni savjetnici uglavnom se zapošljavaju u poreznoj upravi.

Izvor: HZZ.hr

PoreznaReforma.com | Porez na dohodak | Obračun plaće

Copyright © 2016. Porezni Savjetnik. Sva prava pridržana.